‘ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ’

ಶ್ರೀ ಜೇನುಕಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಮ್ಮನಘಟ್ಟ, ಕೋಡೂರು, ಹೊಸನಗರ.
Sri Jenukallamma Temple, Ammanagatta, Koduru, Hosanagara.
www.jenukallamma.com
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ಜೇನುಕಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಮ್ಮನಘಟ್ಟ,
ಹೊಸಕೆಸರೆ (ಗ್ರಾ)
ಕೋಡೂರು (ಪೋ)
ಹೊಸನಗರ (ತಾ)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಜಿ)
Web: www.jenukallamma.com

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ

  ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವವರು ಕೋಡೂರು ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಖಾತೆಗೆ ಡಿ.ಡಿ ಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಕಾತೆ ನಂ. 1516101008701 ಅಥವಾ M. O ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
    ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಸೇವೆಯ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
Copyright 2021 www.jenukallamma.com  Inc. All Rights Reserved.
Designed by Invance Infotech, Shimoga.
  ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಬರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.  > ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ